SHOP stainless

ลวดสลิง

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ลวดสลิงและอุปกรณ์สลิง

ประเภทของลวดสลิง

1.ลวดสลิงไส้เหล็ก
2.ลวดสลิงไส้เชือก
3.ลวดสลิงสแตนเลส

ส่วนประกอบของลวดสลิง

ลักษณะทั่วไปของลวดสลิงจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3ส่วนประกอบใหญ่ๆคือ แกนของลวดสลิง เกลียวของลวดสลิง และ จำนวนเส้นของลวดสลิง แต่ละเส้นของลวดสลิงจะมีความอิสระในตนเองที่ทำให้ลวดสลิงมีความแข็ง ความนุ่ม
ความละเอียด หรือ ความหยาบในแต่ละประเภทของลวดสลิง ตัวอย่างเช่น (7*35 IWRC) ลวดสลิงไส้เหล็กมี7เกลียวแต่ละเกลียวมีเส้นลวดสลิงจำนวน35เส้น

พื้นฐานการใช้งานของลวดสลิงแต่ละประเภท

1. ลวดสลิงไส้เหล็กสีขาว เหมาะแก่งานดึง ขึงทุกประเภทให้มีลักษณะตึงเป็นเส้นตรงแนวยาวตลอด
2. ลวดสลิงไส้เหล็กสีดำ เหมาะแก่งานที่จำเป็นต้องใช้น้ำหนัก เช่น การยก การลาก เป็นต้น
3. ลวดสลิงสแตนเลส เหมาะแก่งานแสดงสินค้าต่างๆเพราะลวดสลิงสแตนเลส มีความเงางามและ
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าลวดสลิงชนิดอื่นๆ

 

Top